Mikael Löfstrand Data

Mikael Löfstrand Data är ett internetkonsultbolag som grundades år 2000 och bland annat arbetar med drift och underhåll av linuxservrar, webbutveckling, webbhosting och support.

Problem med e-post

Hårdvarufel på e-postservrar.

Nyinkommen e-post levereras till nya servrar, men dessvärre har det visat sig mer problematiskt än väntat/planerat med återställningsarbetet. Mer information kommer till drabbade kunder allteftersom arbetet fortlöper.

Ny hemsida

Vi har idag bytt ramverk för publicering av hemsidan till Hugo.

Sidan kommer finputsas de närmsta dagarna/veckorna, men hör gärna av dig om du skulle se trasiga länkar eller hitta andra problem.

Ny spam- och virustvätt av e-post från Halon Security

Vi håller nu på att migrera över samtliga kunder till en modern e-postmiljö med ännu bättre spam- och virus-skydd. Produkten vi håller på att införa är Spam Prevention från Halon Security:

Spamfri, säker och effektiv e-post med stöd för det senaste

Mer information finns i länkarna till produktsida och tillverkare, men säkert är att kvalitén på levererad e-post kommer hållas markant högre framöver!

Ny server för e-post

Vi jobbar just nu med att migrera samtliga kunder från den gamla servern för e-post (mld.nu) till den nya (mail.mld.nu).
Kontakt tas med varje e-postkund innan en migrering sker och kommer göras löpande under kommande veckor.

I korta drag är det som kommer hända:

  • Du får ett mail med information om när ditt konto flyttas samt nya adresser och inställningar.
  • När dagen i punkten ovan kommer migreras ditt konto – all mail följer med utan att du behöver göra något.
  • Du behöver nu ändra inställningar i ditt e-postprogram enligt informationsbrevet du fick.
  • Om du behöver hjälp med att ändra inställningar är det bara att kontakta oss!

Heartbleed

Våra servrar och tjänster drabbades inte av den så kallade Heartbleed-buggen, däremot vill vi uppmana alla våra användare att byta sina lösenord på de flesta större webbtjänster (Yahoo, GMail, Netflix) och dessutom överallt där samma lösenord använts. En översiktlig men inte helt uttömmande lista med tjänster att byta lösenord finns på Mashable.

Glesys har haft nätverksproblem på morgonen

Därmed har servrar och tjänster varit åtminstone tidvis onåbara från 6-tiden fram till 8-tiden. Nu bör allt fungera som tänkt igen.

Glesys driftinformation

Äldre nyheter...